شنبه 29 مرداد 1401 | 1401/05/29

مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی مشخصه ای به منظور اعتماد سازی کاربران در هنگام مراجعه به سایت ها و فروشگاه های اینترنتی می باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران وظیفه اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را بر عهده دارد. اعطاء این نماد بعد از دریافت کامل مشخصات و مدارک لازمه و تائید شرایط لازم ، صورت می پذیرد.

1 - انواع نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی بر اساس 5 ستاره پیش بینی گردیده است لیکن در حال حاضر, نماد اعتماد با حداکثر دو ستاره اعطا میشود .

با تکمیل مدل رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی و پیاده سازی آننماد اعتماد الکترونیکی با بیش از دوستاره نیز به کسب و کارهای اینترنتی اعطا خواهد گردید .

پس از ثبت درخواست کسب و کارهای اینترنتی در پرتال نماد , ارزیابی صلاحیت ایشان برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی
آغاز می شود:

2 - ثبت درخواست نماد اعتماد الکترونیکی

 • مراجعه به پرتال نماد
 • ثبت آدرس دامنه وب سایت کسب و کار اینترنتی
 • وب سایت کسب و کار اینترنتی در هنگام درخواست نماد اعتماد الکترونیکی می باید فعال و در حال بهره برداری باشد
 • .تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز

اطلاعات و مدارک مرتبط با هویت مالک کسب و کار اینترنتی

 • اشخاص حقیقی متقاضی نماد اعتماد
 • نام و نام خانوداگی
 • نام پدر
 • کدملی
 • شماره شناسنامه
 • محل صدرو شناسنامه
 • آدرس و شماره تماس ثابت / همراه محل سکونت
 • اشخاص حقوقی متقاضی نماد اعتماد
 • نوع شخصیت حقوقی
 • نام ثبتی
 • شناسنامه ملی
 • آدرس و شماره تماس ثابت / همراه محل فعالیت شرکت
 • تصویر روزنامه رسمی
 • تصویر اساسنامه / پروانه فعالیت
 • آگهی تغییرات آدرس (درصورت وجود)
 • آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیات مدیره ( در صورت وجود)

اطلاعات مرتبط با وب سایت کسب و کار اینترنتی

 • نام کسب و کار اینترنتی
 • آدرس دامنه کسب و کار اینترنتی
 • وضعیت ملک (تجاری / اداری/کارگاهی/ مسکونی)
 • آدرس پست الکترونیکی کسب و کار اینترنتی
 • اطلاعات مرتبط با مکان فعالیت کسب وکار اینترنتی ( آدرس ,کدپستی ,شماره تماس ثابت ,شماره تماس همراه)
 • تصویر مجوز فعالیت (حسب نوع فعالیت کسب و کار و کالا و خدمت در حال عرضه)
 • نوع / انواع کالا و خدمت درخال عرضه توسط کسب و کار اینترنتی

3 -  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی تک ستاره

 • ارزیابی درخواست متقاضی, فرایند ارزیابی صلاحیت کسب وکار اینترنتی برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می گردد.
 • این مرحله شامل دو فرایند مجزاست که به صورت موازی انجام می گیرد.
 • تصدیق آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنتی :

اجرای فرایند تصدیق آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب وکار اینترنتی به مجتمع رهروان ولایت دانشگاه تهران (پیمانکار طرف قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیک) واگذار شده است .

1 -  اطلاعات مرتبط با هویت مالک و مکان فعالیت کسب و کار اینترنتی (مطابق موارد اعلام شده توسط متقاضی در پرونده تکمیل شده وی) پس از اخذ موافقت متقاضی نماد , از طریق وب سرویس در اختیار پیمانکار قرار میگیرد.

2 - به منظور تصدیق آدرس , پاکتی حاوی یک کد شناسه یکتا , به آدرس اعلام شده توسط متقاضی , ارسال می گردد.

3 -  متقاضی می باید کد مزبور را در سامانه پیمانکار ثبت نماید.

4 -  به منظور تصدیق شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنی ,متقاضی می باید به سامانه پیمانکار مراجعه نموده و کد شناسه یکتای مندرج در کارتابل خود را با برقراری تماس از طریق همان خط تلفن ثبت شده در پرونده خود , با سامانه تماس پیمانکار اعلام نماید . در صورت برقراری تماس از طریق سایر خطوط و یا عدم اعلام صحیح کد شناسه یکتا  , شماره تماس کسب و کار اینترنی تصدیق نمیگردد.

5 -  پس از تصدیق آدرس و شماره تماس , مراتب از طریق وب سرویس از سامانه پیمانکار به سامانه نماد ارسال می گردد.

 • مادامی که تصدیق آدرس و شماره تماس متقاضی توسط پیمانکار تایید و اعلام نگردد, اعطای نماد اعتماد االکترونیکی به کسب و کار اینترنتی امکان پذیر نمی باشد .
 • در انجام این فرایند , متقاضیان ملزم به پرداخت هزینه پستی ارسال پاکت یک بار در سال می باشند.
 • بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته, مقرر شده است این فرایند هر چهار ماه یکبار تکرار شود.

ارزیابی وب سایت کسب وکار اینترنتی

وب سایت کسب و کارهای اینترنتی از سه منظر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه در قالب چک لیست الزامات به اطلاع متقاضی می رسد .

 • محتوای وب سایت از حیث مدل کسب و کار و کالا و خدمت عرضه شده
 • فرایند فروش و ثبت سفارش
 • استاندار صفحات وب سایت
  محتوای وب سایت از حیث مدل کسب و کار و کالا و خدمت عرضه شده

کسب و کارهای اینترنتی در انتخاب مدل کاری و نیز کالا و خدمات از طریق وب سایت خود , مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشند . از این رو , وب سایت کسب و کارهای اینترنتی از حیث موارد زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد :

 • قانونمندی مدل کسب و کار و تطابق فرایند های کاری اعم از روش های فروش و بازاریابی اعمال شده توسط کسب و کارهای اینترنتی با قوانین
 • عدم فروش کالا و ارائه خدمت فاقد مجوز و با ممنوعه
 • عدم نمایش تصاویر و تبلیغات مغایر شئونات اسلامی در وب سایت .
 • عدم درج تبلیغات غیر قانونی در وب سایت .
 • عدم استفاده از آرم و نشان های دولتی توسط کسب و کارهای متعلق به بخش خصوصی
 • فرایند فروش و ثبت سفارش
 1. ارائه مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کامل کالا و خدمات عرضه شده (به صورت مستند و فاقد بزرگنمایی)
 2. درج قیمت / تعرفه کالا و خدمات در وب سایت
 3. اعلام کلیه هزینه هایی که در فرایند خرید کالا و خدمت ,  خریداران ملزم به پرداخت آنها می باشند.
 4. فراهم بودن امکان انتخاب و ثبت سفارش به صورت بر خط از طریق وب سایت
 5. نمایش کلیه اطلاعات مربوط به معامله در قالب پیش فاکتور به خریدار , پیش از ثبت نهایی سفارش و مدت زمان اعتبار پیشنهاد (پیش فاکتور)
 6. ارائه کد رهگیری سفارش به خریدار

استاندارد صفحات وب سایت

وب سایت کسب و کارهای اینترنتی در راستای اطلاع رسانی دقیق و کامل به مصرف کنندگان می باید دارای تب/لینک های متعارف درباره ما , تماس با ما و قوانین و مقررات باشند .

 1. تب / لینک درباره ما حاوی اطلاعات هویتی مالک کسب وکار و فهرست مجوزهای اخذ شده
 2. تب / لینک تماس با ما حاوی اطلاعات تماس و آدرس کسب و کار اینترنتی
 3. تب / لینک قوانین و مقررات شامل مقررات و شرایطی که خریدار پیش از انجام فرایند ثبت سفارش و خرید می باید از آنها مطلع باشد .
 4. اخذ مدارک فیزیکی و تعهدنامه از متقاضیان نماد

متقاضیان نماد الکترونیکی پس از تایید ارزیابی درخواست , می باید مدارک زیر را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال نماید :

 1. کپی برابر اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در پرونده خود.
 2. فرم تعهد نامه تکمیل و گواهی امضا شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی دال بر التزام به موارد ذیل:
 • رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ناظر به عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت , معدن و تجارت یا سایر نهاد های ذیصلاح ابلاغ گردیده یا در آینده ابلاغ می گردد.
 • درج نماد اعتماد الکترونیکی در صفحه اصلی وب سایت کسب و کار اینترنتی.
 • رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشتریان
 • رسیدگی به شکایات مشتریان
 • اعلام فوری هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده جهت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
 • اجرای تعهدات خود در قرارداد منعقد با مشتری.
 • اعلام هرگونه تغییر در موضوع قرارداد منعقده با مشتری به وی , فراهم نمودن امکان انصراف مشتری از قرارداد بدون تحمیل هر گونه هزینه و تعهد به وی و ارائه تاییدیه فسخ قرارداد.
 • فراهم بودن امکان بازدید نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بدون اعلام و کسب اجازه قبلی, در بین ساعات 8  تا 16 از محل تمرکز فعالیت کسب و کار .
 • در صورت نقض عمدی یا غیر عمدی تعهدات مذکور , حق تعلیق با سلب نماد اعتماد برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محفوظ بوده و مسئولیت پاسخگویی و جلب رضایت شاکی با کسب و کار اینترنتی و دارنده نماد اعتماد الکترونیکی خواهد بود.

استعلام صلاحیت فردی متقاضیان نماد از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا:

در آخرین مرحله از فرایند اعطای نماد الکترونیکی , صلاحیت فردی متقاضیان نماد از پلیس نظارت براماکن عمومی ناجا استعلام میگردد.

 • . اعطای نماد اعتماد به متقاضیان نماد , منوط به تایید صلاحیت فردی ایشان توسط پلیس مزبور می باشد .
 • . متقاضیان رد صلاحیت شده , مشروط به ارائه مدارک مثبته شامل حکم تبرئه , برگه اجرای حکم صادره شده توسط دادگاه و یا هر گونه سند دال بر رفع مشکل سو سابقه ,می توانند درخواست بررسی صلاحیت خود را از طریق پرتال نماد ارائه نماید .

4 - نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره

در صورتی که علاوه بر احراز شرایط مذکور , گواهی امنیتی SSL در کلیه صفحات وب سایت که در آنها از مصرف کننده اطلاعاتی اخذ می گردد , نصب شده باشد , نماد اعتماد دو ستاره اعطا خواهد شد .