دوشنبه 3 مهر 1402 | 1402/07/03

 

سامانه مدیریت آرامستان ها

مکانیزه کردن تمامی فرایند ها و خدمات قابل ارائه آرامستان ها به منظور تسهیل خدمت رسانی به شهروندان عزیز شهرها و استان ها