چهارشنبه 9 خرداد 1403 | 1403/03/09

 

سامانه مدیریت آرامستان ها

مکانیزه کردن تمامی فرایند ها و خدمات قابل ارائه آرامستان ها به منظور تسهیل خدمت رسانی به شهروندان عزیز شهرها و استان ها