چهارشنبه 9 خرداد 1403 | 1403/03/09

 

 

نرم افزار اتوماسیون اداری(CRM)

 

- نرم افزار جامع اتوماسیون اداری

با بزرگ تر شدن سازمان ها و شرکت ها، ارتباط و هماهنگی بین واحد های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. حجم زیاد درخواست ها، نیاز به نیروی انسانی زیاد و تمام وقت، از دست دادن اطلاعات به واسطه اشتباهات انسانی، عدم هماهنگی مناسب، و هزینه های سربار نگهداری، تحلیل و مدیریت اطلاعات از تبعات بزرگ شدن یک سازمان است.

اینترنت، که به سرعت توانست در تمام زمینه های زندگی شخصی و کاری انسان نفوذ کند، برای حل این مشکل هم راه حلی جامع به ارمغان آورد. اتوماسیون اداری سیستمی جامع برای هماهنگی و یکپارچه سازی سازمان است. در نرم افزارهای اتوماسیون، بخش های مختلف سازمان مانند مدیریت، بایگانی، فروش، خدمات، تبلیغات، روابط عمومی، منایع انسانی، مالی و سایر بخش ها با مجوزهای مستقل و مجزایی به سیستم دسترسی خواهند داشت. بخش بایگانی فقط امکانات مربوط به واحد خود را مدیریت کرده و برای ارتباط با سایر بخش ها هم از سیستم کمک می گیرد. مدیریت می تواند بر عملکرد کلی و انفرادی واحد ها نظارت کند. واحد مالی تمامی ورود و خروج های مالی را تحت کنترل دارد. و تمام این امکانات به صورت یکپارچه و بدون اختلال و یا از دست دادن اطلاعات در حال انجام است.

 

- سیستم ارتباط با مشتری

در اهمیت ویژه ای که مشتریان برای یک سازمان و شرکت دارند هیچ شکی نیست. مشتری رگ حیات و تضمین بقای سازمان است. هر چقدر یک سازمان مشتریان بیشتر و وفادارتری داشته باشد قدرت بیتری برای رقابت و ادامه حیات خواهد داشت. نرم افزارهای ارتباط با مشتری (CRM)، با هدف رضایت و وفاداری مشتری به وجود آمدند و تاثیر فوق العاده ای بر روابط مشتری با سازمان گذاشتند. تنها نگذاشتن مشتری بعد از دریافت سرویس و محصول، موجب ایجاد بازارهای جدید، افزایش کیفیت، برندسازی و کاهش هزینه هایی مانند تبلیغات می شود. امروزه بسیاری از سازمان ها از سیاست مشتری محور حمایت کرده و این نرم افزارهای ارتباط با مشتری از ملزومات این سیاست است.

 

- طراحی اتوماسیون اداری و CRM

با وجود اینکه بسیاری از عملیات و نیازها در سازمان ها مشابه است اما یک سازمان برای پیشرفت و توسعه بیشتر و حفظ امتیازات رقابتی ، باید به سمت سفارشی شدن و اختصاصی شدن نرم افزارهای اتوماسیون و ارتباط با مشتری برود. پاورگراف با آنالیز و بررسی سازمان های بزرگ داخلی و خارجی، موفق به طراحی و تولید سیستم اتوماسیون اداری و نرم افزار ارتباط با مشتری شده است که علاوه به رفع نیازهای اکثر سازمان ها قابلیت اختصاصی شدن را نیز دارد.

مزایای سیستم های اتوماسیون اداری و ارتباط با مشتری پاورگراف را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • حذف پارامترها و امکانات اضافه و بهینه شدن سیستم
  • ویرایش امکانات با توجه به نیاز سازمان
  • بومی کردن امکانات و پارامترها برای یک سازمان
  • ایجاد امکانات جدید بر اساس نیاز های جدید
  • امکان ارتقای نرم افزار در هر زمان
  • سازگاری با اکثر تجهیزات تحت وب و تحت ویندوز