چهارشنبه 9 خرداد 1403 | 1403/03/09

این امکان فعلا قابل ارائه نمی باشد

 • پنل پایه

  100 هزار تومان

  ارسال تکی و گروهی

  گزارش ارسالی ها

  شارژ آنلاین

  پشتیبانی تیکت

  ارسال پیامک و پیامک صوتی

  ارسال منطقه ای و محله ای

  ارسال کدپستی

  ارسال نقشه

  ارسال اصناف و مشاغل

  دفترچه تلفن

  ارسال مناسبتی و زماندار

  وبسرویس و API

 • پنل شرکتی

  200 هزار تومان

  ارسال تکی و گروهی

  گزارش ارسالی ها

  شارژ آنلاین

  پشتیبانی تیکت

  ارسال پیامک و پیامک صوتی

  ارسال منطقه ای و محله ای

  ارسال کدپستی

  ارسال نقشه

  ارسال اصناف و مشاغل

  دفترچه تلفن

  ارسال مناسبتی و زماندار

  وبسرویس و API

 • پنل سازمانی

  350 هزار تومان

  ارسال تکی و گروهی

  گزارش ارسالی ها

  شارژ آنلاین

  پشتیبانی تیکت

  ارسال پیامک و پیامک صوتی

  ارسال منطقه ای و محله ای

  ارسال کدپستی

  ارسال نقشه

  ارسال اصناف و مشاغل

  دفترچه تلفن

  ارسال مناسبتی و زماندار

  وبسرویس و API

 • پنل نمایندگی

  700 هزار تومان

  ارسال تکی و گروهی

  گزارش ارسالی ها

  شارژ آنلاین

  پشتیبانی تیکت

  ارسال پیامک و پیامک صوتی

  ارسال منطقه ای و محله ای

  ارسال کدپستی

  ارسال نقشه

  ارسال اصناف و مشاغل

  دفترچه تلفن

  ارسال مناسبتی و زماندار

  وبسرویس و API

 

 

 

 

 

 • هزینه سامانه بصورت سالیانه بوده و هر سال با ۶۰ ٪ تخفیف قابل تمدید میباشد
 • ارسال ها بین ۱ تا ۷۲ ساعت صورت میپذیرد
 • هزینه عودت شماره های فاقد تلگرام در پنل منظور میگردد
 • محدودیتی برای ارسال تبلیغات وجود ندارد