شنبه 30 تير 1403 | 1403/04/30

طراحی سایت سازمانی

طراحی وب سایت سازمانی نیز از خدمات تیم طراحی وب سایت پاورگراف می باشد. امروزه با توجه به اینکه در دستور کار اکثر سازمان های بزرگ خصوصی و دولتی سرعت بخشیدن به ارائه خدمات برای ارباب رجوع از اولویت های کاری می باشد داشتن یک وب سایت سازمانی مسئله ای مهم خواهد بود. این وب سایت به غیر از ارائه اطلاعیه ها و اخبار مختلف و در واقع هدف اطلاع رسانی می بایست توانایی انجام بسیاری از خدمات آن سازمان که چندی پیش به صورت حضوری انجام میشد را به صورت اینترنتی و مجازی داشته باشد . هدف از راه اندازی چنین وب سایت یا پورتالی را می توان کم کردن بروکراسی اداری و کاغذ بازی برای ارائه خدمات بهتر به افراد دانست . پاورگراف با بررسی مویرگی قسمت های مختلف سازمان ها و نهاد های مختلف شروع به طراحی و پیاده سازی پورتال آن مجموعه می پردازد . لازم به ذکر است که این نوع وب سایت می تواند در دو قسمت کاربران عمومی و کاربران سازمان طراحی و پیاده سازی شود . به طوری که اکثر فعالیت های کارمندان آن مجموعه به صورت آنلاین و با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد . با داشتن یکپورتال سازمانی جامع به روند رشد و بهبود فعالیت مجموعه می توانید کمک بسزایی کنید . تیم طراحی سایت پاورگراف با داشتن سابقه در ارائه چنین خدماتی می تواند مجری مناسبی برای پروژه سازمان شما باشد