اورژانس اردبیل و گروه برنامه نویسان پاورگراف در راستای مسئولیت اجتماعی خود وب اپلیکیشن خود ارزیابی ابتلا به کرونا را معرفی مینماید.
این وب اپلیکیشن در راستای کم کردن مراجعات غیر ضروری و بی مورد به مراکز تخصصی کرونا در سطح کشور و غربالگری افراد واقعی مبتلا طراحی شده است در این اپلیکیشن به صورت هوشمند با دریافت اطلاعات عمومی و علایم فردی شخص و با الگوریتم تشخیص هوشمند نسبت به راهنمایی اصولی فرد اقدام میشود.
همچنین آمار لحظه ای مبتلایان، بهبود یافتگان و درگذشتگان به صورت لحظه ای از دیتابیس جهانی این بیماری به روز میگردد تا مخاطب به صورت لحظه ای در جریان گسترش بیماری قرار گیرد.

 

لینک مشاهده آمار و همچنین تست بیماری کرونا :

https://bit.ly/39w1dHK

 

دانلود اپلیکیشن اندروید :